Google Atıf İndeksi
Denemeler
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
Stratejik İnsan Kaynakları
Seminer
Örgütsel Davranış
LİSANS
Havacılıkta Kalite Yönetimi
Havacılıkta İnsan Faktörü
İşletme Yönetimi
Yönetim-Organizasyon
İSTATİSTİK
ANKET-ÖLÇEKLER
Anket ve Ölçekler Hakkında  Bilgi
İstatistik - Genel
Tanımlayıcı İstatistiki Analizler
Sonuç Çıkarıcı İstatistiki Analizler
Açıklayıcı Faktör Analizi
Yapısal Eşitlik Modelleri
Hüner Şencan,  2000-2018, Site içeriğinin tüm hakları saklıdır. Mail: hsencan@ticaret.edu.tr
Kitaplarım
YÜKSEK LİSANS - DOKTORA
KAYNAK ESERLER
Tez Yazım Kılavuzu
Araştırma Yöntemleri
Güvenilirlik ve Geçerlilik
Lisans Üstü Bilgi
Yönetim Bilimlerinde Nicel Tez
TEZ HAZIRLAMA
Tez için Ms Word Kullanımı
Tezden Makale Örnekleri
Tez Örnekleri
Pilot Araştırma Rapor Örnekleri
Tezin Temel Bölümleri
Araştırma Önerisi Hazırlama
Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri
Anket İçin Etik Kurul İzin Yazısı
Anketler İçin Etik Kurulu Raporu Örneği
Tez Hakkında Bilgi
Araştırma Yöntemleri
Anket Örneği-1 Anket Formu Örneği-2
Tezin Etik Kurallara Uygun Yazıldığı
Anketlerin Kodlanması ve Veri Girişi
Bilimsel Yazım
Gönüllü Katılım Formu
Stratejik Planlama
Alpullu-1
Havacılıkta İnsan Kaynakları
Alpullu-2
Tabela