1. Derse Giriş ve dersin tanıtımı    2. Bilimsel araştırma nedir; Word: Sayfa ayarları ve Word'de alıntı yapma    3. Makale ve araştırmaların değerlendirilmesi: Alıntı yapma kuralları, Word uygulaması   4. Kuramsal bölümünün yazılması, alıntı yapma kuralları   5. Özetyazma kuralları, Başlık düzeyleri 6. Tez planı (outline), Word'de içindekiler çıkarma  7. Yazma ilkeleri, Ödevlerin kontrolü 8. Vize, Ödevlerin kontrolü suretiyle yapılacaktır.   9. Tablo hazırlama kuralları  10. Şekildüzenleme kuralları   11. Listeler, Çapraz referans gösterme, ödevlerin kontrolü, Power Point sunusu hazırlama kuralları 12. Kaynakça düzenleme, Power Point sunumu   13. Power Point sunumu   14. Power Point sunumu, Tezlerde sayfa numarası verme

hsencan@ticaret.edu.tr    

Ofis: C-506   Dahili:4390

Görüşme: Pazartesi-Salı 12-13.00

 

Ders İzlencesi (Syllabus) özet

Ders İzlencesi (Syllabus) ayrıntılı *

Örnek Sorular Cevapları

Devam durumu

 

Dersler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Öğrenci hem teoriden hem de uygulamadan birlikte sorumludur.

 

 

Notlar:

-Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısız olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMİNER DERSİ -   MS WORD İPUCLARI

Seminer (Syllabus)    Tez Yazım Kılavuzu  **  Araştırma Yöntemleri Kitabı
Seminer Konuları   ***  MsWord
İnternette Seminer Dersi

Seminer örneği  ***    Sunu Örneği***  ***  İnternette Seminer Dersi

*** Etik Davranış ***

Derse devamda 8 imza bulunma zorunluluğu vardır. 7 imzası olanlar devam alamazlar. Sekizinci hafta ve 14. Hafta öğrencilerden imza alınmaz.

Derse ilişkin 14 haftalık ders bilgileri Ders Programında (Syllabus) verilmiştir.
Dersler öğretim üyesi tarafından anlatılır ve gerektiği durumlarda öğrenciler sınıf ortamında ders notu alırlar. Bu nedenle öğrencilerin yanında defter, kalem veya not almaya yarayacak malzemeleri getirmeleri gerekir. Öğrencilere ödev planında belirlendiği gibi belirli ödevler verilecektir. Ödevlerin ilgili haftada getirilmesi önemlidir. Daha sonraki haftalarda getirilen ödevler kabul edilmeyecek ve puan verilmeyecektir. Hafta kaçıran öğrencilerin ders notlarını sınıftaki diğer arkadaşlarından temin ederler.

Her öğrenci bir seminer konusu belirler ve ikinci haftadan itibaren bu konuyu kaynaklardan araştırmaya ve yazmaya başlar.

3. hafta 3 sayfa, 4. hafta 6 sayfa, 5. hafta 9 sayfa, 6. hafta 12 sayfa, 7 hafta 15 sayfa, 8. hata 18 sayfa, 9. Hafta 21 sayfa, 10. Hafta seminer ödevlerinin teslimi. 11-14. Haftalar Power Point sunularının yapılması.
NOT: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) nedeniyle canlı sunum yapılmayacak, fakat öğrenciler hazırladıkları PPT sunularını öğretim üyesine göndereceklerdir. Ayrıca seminer ödevinin son teslim tarihi 14. haftaya kadar uzatılmıştır.

Seminer Ödevi Hazırlama Kuralları

20 ila 40 sayfa arasında
En az 15 kaynaktan yararlanılacak
5 tanesi kitap, 10 tanesi makale olacak
Yüksek lisans ve doktora tezlerinden yararlanılabilir
5 eser yabancı kaynak olacak
Tez yazım kılavuzunun formatına göre hazırlanacak
Özet, Giriş ve Sonuç başlıkları ve içeriği mutlaka olacak
Girişten sonra  en az üç bölümü olacak
Alıntılar "yeniden ifadelendirme" yöntemi ile yapılacak
"Aynen alıntı" uygulamasının sayısı üçü geçmeyecek ve bunlardan biri girintili şekilde yazılmış olacak
Referans göstermede yazar-tarih sistemi (APA) uygulanacak
Seminer ödevi için ayrıca 20 sayfalık power Point sunusu hazırlanacak son hafta teslim edilecek
"İkincil alıntı" kullanılmayacak, sadece erişilebilen orijinal çalışmalardan alıntı yapılacak
Vikipedi sitelerinden yararlanılmayacak
Ödevde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar kullanılacak
"Parantez notlar" otomatik olarak atanacak.
"Kaynakça" otomatik olarak çıkarılmış olacak
"İçindekiler tablosu" otomatik olarak çıkarılmış olacak
Sayfa numaraları kurallara göre verilmiş olacak
Plastik zarf içinde zımbalanmadan  teslim edilecek..