Luz de la Vida

Clarissa Pinkola Estes, Kurtlarla Yarışan Kadın isimli kitabında yazıyor:

Tohum'a sahip olmak, hayatın anahtarına sahip olmak gibidir. Meksika'da,  kadınların Luz de la Vida'yı taşıdıkları söylenir. Yani, "yaşamın ışığını".  Bu ışık kadının ne kalbinde, ne de gözlerinin arkasındadır. Fakat, 'en los ovarios' bölgesindedir, yani yumurtalıklarında. Işık, yumurtalıklardan gelir.
.
Bizim ovari'lerimiz derin bir şekilde ruhani organlarımızdır. Biz onlar sayesinde kendimizi aşar, aşkın bir duruma geçeriz. Onlar bizi "ilksel" [hây-ülâi] halimize götürür ve orada varlığımızın genetik bağlarıyla temas halinde oluruz.

Ovari'ler  evimiz, ovariler tohumumuz, doğurganlık tahtımızdır (Moloney, 2018).
----
[Ruhuna rahmet, ey İbni Arabi!
Adını duymamış kişiler dahi, tanrısal ilham veya tanrısal iletişim marifetiyle olsa gerektir, düşüncelerini her halükarda yaşatamaya devam ediyorlar.]


Hüner Şencan