Haftalara Göre Konular - Sınav Soruları ve Cevapları

 

Örgütsel Davranış konusunu tarihsel gelişim, bireysel davranış, grupsal davranış, örgütsel davranış ve çevresel davranış öğeleriyle  tanıyabiliriz. Ders programı bu alt başlıkları içinde ele alınmıştır.

 

TARİHSEL GELİŞİM

01. Örgütsel Davranış ve Yönetim Düşüncesinin Gelişmesi  

Kitap * sunu * davranış BilimleriOB * Odaklanılan Konular

 

BİREYSEL DAVRANIŞ

02. Kişilik ve Algılama

Algılama * Bireysel farklılıklar ve kişilik *

03. Motivasyon: Kapsam ve Süreç Kuramları

* Süreç Kuramları * Kapsam Kuramları* Kapsam Kuramları

04. Örgütsel Gerilimler ve Başa Çıkma   

Örgütsel Stres  **  stres_yonetimi_sunu

05. İş Tatmini ve Ölçülmesi

* İştatmini araştırması  ** 

 

GRUPSAL DAVRANIŞ

06. Takım Kurma ve Farklılıkların Yönetimi (Diversity)   

Takım Oluşturma ** Farklılıkların Yönetimi  **  T. Fark. Yonetimi  ** 

07. Mobing Ölçeği  ve ÇatışmalarınYönetimi anketi

* Mobing Makale  **  Çatışmaların Yönetimi  

 

08. Vize Catisma Cozum Yontemleri Anketi

 

Ölçeğin raporu:  (1. Orijinalini kim geliştirdi, 2. Türkçeye kim uyarladı,  3. ölçek hangi bilimsel makalelerde kullanıldı, 4. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış mı, 5. Ölçek kaç boyutlu/faktörlüdür,  her faktörün kapsadığı maddelerin numaraları nedir, 6. Ölçekte negatif madde var mıdır ve madde numaraları nelerdir, 7. Ölçekte kaç derecelidir ve etiket isimleri nedir, 8. Orujinal yazarından veya adaptasyonunu yapan veya yayını yapan makale yazarından kendi tezinde kullanmak için email ortamında "yazılı izin" alındı mı, 9. Ölçeğin özel hesaplama formülasyonu var mıdır, 10. Ölçek özel bir meslek grubuna yönelik olarak mı geliştirilmiştir, yoksa genel nitelikte ve herkese uygulanabilecek türden midir, 10. Ölçeğin ortalama doldurma süresi ne kadardır? 11. Ölçeğin cümle veya ifadelerinde küçük değişiklikler yapılmış mıdır ve gerekçesi, 12. Ölçekte etiketlere 1 2 3 4 5 gibi sayısal değerler verilmiş midir? 13. Ölçeğin maddelerin hangi boyuta ait olmayacak şekilde rastgele ve karmaşık bir sıra içinde düzenlenmiş midir?  13. Ölçek, Kapak sayfası, rıza formu, ve  demografik sorularla birlikte "Anket" formuna dönüştürülmüş müdür, 14. Ölçeğin maddeleri  12 punto Arial yazı tipi ile yazılmış mıdır, 15. Ölçek ve anketin düzenlenmesi katılımcılarda saygı uyandıracak şekilde profesyonel bir görünüme sahip midir,  16. Ölçeğin kullanılması için üniversitenin "Etik Kurulundan" "uygulanabilir" onay yazısı alınmış mıdır. 17. Ölçek "kavramsal yapının" kısa formu mu, yoksa uzun formu mu, yoksa orijinal formu mudur. 18. Ölçek "bilimsel araştırma yapmak amacıyla mı" geliştirilmiştir , yoksa işetmelerde uygulanmak ve durum despiti yapmak amacıyla mı geliştirilmiştir. 19. Ölçek "yansıtıcı ölçek" niteliğinde midir, yoksa "oluşturucu ölçek" niteliğinde imidir? 20. Ölçeğin baş tarafına uygulama talimatı yazılmış mıdır.

 

 

09. Güç ve Politika Uygulamaları  

*güç ve politika  **  Güç araştırması  ** Power and Politics **

The Influence of Power and Politics in Organizations **  Power and Politics_2

Politik davranış Testi

 

 

 

10. Liderlik: Klasik ve Modern Yaklaşımlar

** Liderlik Kuramları  **  Modern Liderlik Kuramları   **  Liderlik Sunusu  ** Lid. Araştırması

**  Basit Olarak Liderlik  ***

 

ÖRGÜTSEL YAPI İÇİNDE  İNSAN DAVRANIŞI

11. Örgütün Kültürü ve Örgütsel Adalet

** Örgüt Yapısı  *** Örgüt Kültürü  **  *  Örgütsel Adalet   *** Ör. Ad. Sunu  **

12. Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık 

** Örgütsel Vatandaşlık  **  Örgütsel Bağlılık  **  

13. Örgütsel İletişim ve  Karar Verme

** Örgütsel iletişim  *** Engelleri  **  Karar Verme

 

 

ORGUTSEL CEVRE İCİNDE İNSAN DAVRANIŞI

14. Dış Cevre Analizi ve Paydaşlarla İlişkiler

 

 

 

.

Mobing - Youtube

1. Örgütsel Davranış ve Yönetim Düşüncesinin Gelişmesi ** 2. Kişilik ve Algılama ** 3. Motivasyon: Kapsam ve Süreç Kuramları ** 4. Örgütsel Gerilimler ve Başa Çıkma ** 5. İş Tatmini ve Ölçülmesi ** 6. Takım Kurma ve Farklılıkların Yönetimi (Diversity) ** 7. Mobing ve Çatışmaların Yönetimi ** 8. Vize ** 9. Güç ve Politika Uygulamaları ** 10. Liderlik: Klasik ve Modern Yaklaşımlar ** 11. Örgüt   Kültürü ve Örgütsel Adalet ** 12. Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık ** 13. Örgütselİletişim ve Karar Verme, ** 14. Orgütsel Cevre Analizi ve Paydaslarla İliskiler

hsencan@ticaret.edu.tr    

Ofis: C-506   Dahili:4390

Görüşme: Pazartesi-Salı 12-13.00

 

1. Devam durumu

 

2 Sömestir  Ders Programı

 

3. Örnek Soru ve Cevapları

 

4. Ders Kitabı

 

5. Final Sınavı

 

 

 

Notlar:

-Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısız olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ