9. Hafta  - Sınav Soruları ve Cevapları

 

 

REGRESYON ANALİZİ DENEME VERİSİ

 

 

 

Bulgular ve değerlendirme

Zaman ve bütçe planlaması,

Regresyon Analizi SPSS uygulaması

Regresyon Analizi bulgularının yorumlanması

 

 

Bulgular ve sonuçların raporlanması

 

Örnek bir power point sunusu

 

Bulgular nasıl yazılır

 

 

Regresyon analizi tablolarının yorumlanması

 

Osman bayraktar-Regresyon analizi

 

 

The general form of a bivariate regression equation is “Y = a + bX.” SPSS calls the Y

variable the “dependent” variable and the X variable the “independent variable.”

In “Y = a + bX,” a is the intercept (the predicted value for Y when X = 0) and b is the slope (the

number of points that Y changes, on average, for each one point change in X. SPSS calls a the

“constant.” The slope is given in the “B” column to the right of the name of the X variable.

SPSS also gives the standardized slope (aka b), which for a bivariate regression is identical to the Pearson r. 

Raporlama için Ne söylediğine değil, ekranda ne yazdığına bakınız.

p değerlerinin nasıl gösterileceği

Regresyon analizinin sonucunu nasıl yorumlancağı

Regresyon analizinin sonucunu nasıl yorumlancağı-2

Regresyon analizi

The Model Summary provides the correlation coefficient and coefficient of determination (r2) for the regression model. As we have already seen a coefficient of .886 suggests there is a strong positive relationship between age 11 and age 14 exam scores

 

while r2 = .785 suggests that 79% of the variance in age 14 score can be explained by the age 11 score.

Regresyon analizi (Türkçe)

Regresyon analizi (Türkçe)

1. Kuram, yapı, boyutlar. SPSS’e giriş  ***  2. Problem cümlesi, amaç, önem, kapsam, kısıtlar, ön kabuller, SPSS uygulaması *** 3. Hipotezler , SPSS uygulaması  ***   4. Değişkenler ve göstergeler, araştırma modelleri, SPSS uygulaması  *** 5. Analiz birimi T-Testi SPSS uygulaması, *** 6. Ana kütle ve örneklem- Veri Toplama Teknikleri - ANOVA analizi SPSS uygulaması   *** 7. Pilot Araştırma - Regresyon analizinin Varsayımları- SPSS uygulaması *** 8. Vize (Regresyon analizinin Varsayimlarina devam SPSS uygulaması)  ***  9.  Bulgular ve Değerlendirme - Regresyon Analizi-SPSS Uygulamaları ***  10. Güvenilirlik - Cronbach Alfa - SPSS uygulaması  ***  11. Geçerlilik  AFA açisindan SPSS uygulaması  ***  12. AFA Faktör analizi  SPSS uygulaması ***  13. YEM Amos SPSS uygulaması  ***  14. YEM Amos - SPSS uygulaması    ***

hsencan@ticaret.edu.tr    

Ofis: C-506   Dahili:4390

Görüşme: Pazartesi-Salı 12-13.00

 

Ders İzlencesi (Syllabus)

 

 

Örnek Sorular Cevapları

 

Devam durumu

 

 

APA ve Raporlama

 

 

 

 

 

Notlar:

-Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısız olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMALI ARAŞTIRMA

Alpullu  Sitesinden aktarım (bir sure sonra iptal edilecektir)