10. Hafta  - Sınav Soruları ve Cevapları

 

Klasik Test Kuramında Güvenilirlik

Güvenilirlik,  Cronbach Alfa SPSS uygulaması

 

Güvenilirlikle ilgili bir araştırma

 

1. Test-yeniden test güvenilrliği. Korelasyon analizi.

 

2. Yarıya Bölme güvenilrliği / Normal yarı ve Tek-Çift rakamlarda yarı Güvenilirliği

 

3. Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı: According to Nunnally and Bernstein (Nunnally J, Bernstein L. Psychometric theory. NewYork: McGraw-Hill Higher, INC; 1994. )  the acceptable values of alpha, range from 0.70 to 0.95.

 

Düşük değerlikli bir tahmin aracı ve ayarı ne kadar, ne şekilde etkilediği bilinemiyor. Doğru değeri veren  bir güvenilirlik katsayısı değil (Underestimate). Gerçek güvenilirlik değerini doğru hesaplamıyor, bu yüzden güvenilir değil. "En düşük değerlikli (lower bound)  bir güvenilirlik katsayısı." Altınla örnek verirsek 24 ayar güvenilrliğe karşı 8 ayar  değerinde bir formül... Bozuk bir kantar olarak değerlendirilebilir ve genelde güvenilirliği olması gerekenden daha yüksek hesaplıyor. Daha yüksek tartıyor.  Bir yerde "bütün iç tutarlık yöntemleri" güvenilirliği olması gerekenden daha yüksek hesaplıyor.  İç tutarlılık yöntemleri, bir defalık ölçüme dayandığından ve aynı kişide ölçümden ölçüme değişebilen hata varyansını küçümsemiş veya gözardı etmiş olduğundan  güvenilrlik katsayılarını olduğundan daha yüksek çıkarıyor.

 

Cronbach alfa'nın varsayımı: The assumption of tau-equivalence (i.e., the same true score for all test items, or equal factor loadings of all items in a factorial model) is a requirement for ? to be equivalent to the reliability coefficient (Cronbach, 1951).   Tau- equivalence assumes that each item measures the same latent variable, on the same scale, but with possibly different degrees of precision (Raykov, 1997a)

 

Ölçek Çok Boyutlu ise: Cronbach's alpha is not properly used if there is more than

one dimension in construct to measure. Cronbach's alpha measures how well a set of items  measures a single latent construct in unidimensional manner. When data have a multidimensional structure, Cronbach's alpha will usually be underestimated

 

4. Maddelerarası korelasyon katsayıları:  SPSS'te iki yöntemle yapılır. Birinci yöntem "Scale" menüsü altında maddeler arası korelasyon şıkkı seçilerek. İkinci yöntem "Koralsyon" menüsü ile... Examine the matrix carefully. What is the range of correlations? Are there any particularly low values? Any particularly high values? Download the excel sheet  or PDF...

 

The inter-item statistics for each item ranged from .094 to .823 and were all positive values, an indication that items fit together conceptually (DeVon et al. 2007). High inter-item statistics would indicate that each of the items is not contributing something unique to the construct, and therefore, suggesting multi dimensionality and low inter-item statistics would indicate non-discriminating items.

 

5. Maddelerarası korelasyonların ortalaması (Average Inter-item Correlation): Optimal mean inter-item correlation values range from .2 to .4 (as recommended by Briggs & Cheek 1986). Başka yazarlar 0,30 civarında olmasını önermişler...

The ideal range of average inter-item correlation is 0.15 to 0.50; less than this, and the items are not well correlated and don’t measuring the same construct or idea very well (if at all). More than 0.50, and the items are so close as to be almost repetitive.

 

6. Madde Toplam Puan Korelasyonu: A correlation value less than 0.2 or 0.3 indicates that the corresponding item does not correlate very well with the scale overall and, thus, it may be dropped. If sample size is very big (>500) then we can use 0.2 criteria. Diğer kriterler: 0.30 by Cristobal et al. (2007); 0.40 by Loiacono et al. (2002),

0.50 by Francis and White (2002) and Kim and Stoel (2004). item-total of .50 is good and optinal

 

7. Cronbach’s Alpha if Item Deleted: Remember, our current score is ? = .81. If this score goes down if we deleted an item, we want to keep it. But if this score goes up after the item is deleted, we might want to delete it as it would make our questionnaire more reliable.

 

8. Omega güvenilirlik katsayısı (JAMOVİ veya JASP)

 

9. GLB Enbüyük Alt Sınır Güvenilirliği: FACTOR isimli programda hesaplanıyor.  aktör sayısı 0 olarak belirlendiği zaman hesaplanıyor. 1000 veya daha büyük örnekemlerde GLB'nin güvenilir olduğu bildiriliyor.

 

10. Değerlendiricilerarası Güvenilirlik:

 

 

"Cronbach’s alpha is reported as the estimate of reliability in most of the studies, without paying heed to the nature of the construct and the items comprising it. Under realistic circumstances, the assumption of tauequivalence, gets violated, the measurement model is congeneric and the obtained data of the items has skewness to varying extent in it. In such scenarios, the greatest lower bound reliability of the instrument can be considered as the only estimator of its true reliability to report in studies."

 

 

-----

Yapısal Eşitlik Modellerinde Güvenilirlik

Yapısal eşitlik modellerinde ve doğrulayıcı faktör analizlerinde

"Bileşik Güvenilirlik" yöntemi uygulanır. Bunun için AMOS veya LISREL gibi programlardan yararlanılır.

 

 

 

 

 

.

1. Kuram, yapı, boyutlar. SPSS’e giriş  ***  2. Problem cümlesi, amaç, önem, kapsam, kısıtlar, ön kabuller, SPSS uygulaması *** 3. Hipotezler , SPSS uygulaması  ***   4. Değişkenler ve göstergeler, araştırma modelleri, SPSS uygulaması  *** 5. Analiz birimi T-Testi SPSS uygulaması, *** 6. Ana kütle ve örneklem- Veri Toplama Teknikleri - ANOVA analizi SPSS uygulaması   *** 7. Pilot Araştırma - Regresyon analizinin Varsayımları- SPSS uygulaması *** 8. Vize (Regresyon analizinin Varsayimlarina devam SPSS uygulaması)  ***  9.  Bulgular ve Değerlendirme - Regresyon Analizi-SPSS Uygulamaları ***  10. Güvenilirlik - Cronbach Alfa - SPSS uygulaması  ***  11. Geçerlilik  AFA açisindan SPSS uygulaması  ***  12. AFA Faktör analizi  SPSS uygulaması ***  13. YEM Amos SPSS uygulaması  ***  14. YEM Amos - SPSS uygulaması    ***

hsencan@ticaret.edu.tr    

Ofis: C-506   Dahili:4390

Görüşme: Pazartesi-Salı 12-13.00

 

Ders İzlencesi (Syllabus)

 

 

Örnek Sorular Cevapları

 

Devam durumu

 

 

APA ve Raporlama

 

 

 

 

 

Notlar:

-Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısız olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMALI ARAŞTIRMA

Alpullu  Sitesinden aktarım (bir sure sonra iptal edilecektir)