1. Derse Giriş ve dersin tanıtımı    2. Bilimsel araştırma nedir; Word: Sayfa ayarları ve Word'de alıntı yapma    3. Makale ve araştırmaların değerlendirilmesi: Alıntı yapma kuralları, Word uygulaması   4. Kuramsal bölümünün yazılması, alıntı yapma kuralları   5. Özetyazma kuralları, Başlık düzeyleri 6. Tez planı (outline), Word'de içindekiler çıkarma  7. Yazma ilkeleri, Ödevlerin kontrolü 8. Vize, Ödevlerin kontrolü suretiyle yapılacaktır.   9. Tablo hazırlama kuralları  10. Şekildüzenleme kuralları   11. Listeler, Çapraz referans gösterme, ödevlerin kontrolü, Power Point sunusu hazırlama kuralları 12. Kaynakça düzenleme, Power Point sunumu   13. Power Point sunumu   14. Power Point sunumu, Tezlerde sayfa numarası verme

hsencan@ticaret.edu.tr    

Ofis: C-506   Dahili:4390

Görüşme: Pazartesi-Salı 12-13.00

 

Ders İzlencesi (Syllabus) özet

Ders İzlencesi (Syllabus) ayrıntılı *

Örnek Sorular Cevapları

Devam durumu

 

Dersler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Öğrenci hem teoriden hem de uygulamadan birlikte sorumludur.

 

 

Notlar:

-Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısız olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMİNER DERSİ -   MS WORD İPUCLARI

Seminer (Syllabus)    Tez Yazım Kılavuzu
Seminer Konuları   ***  MsWord
İnternette Seminer Dersi

Seminer örneği  ***    Sunu Örneği

Sekizinci Hafta
Vize Haftası

Ödevlerin kontrolü şeklinde yapılacaktır.

Yedinci haftada öğrenci seçtiği araştırma konusuyla ilgili en az 25 farklı kaynaktan yararlanarak 15 sayfa metin üretmesi gerekir. Bu metinler eposta ile öğretim üyesine gönderilecek ve değerlendirilerek vize notu verilecektir.

Değerlendirme kriterleri:

1. Sayfa marjlarına ve genel yazım özelliklerine uygunluk (1,5 satır, öğretilen normal yazım kuralları, marjlar, kelimelerinin arasının açılmamış olması)

2. Kaynak sayısı, yılları, makale, tez, kitap olma durumu

3. Alıntı yapma kurallarına uygunluk (aynen alıntı - 40 kelimeden az ve 40 kelimeden fazla  olmak şartıyla - yeniden ifadelendirme, özet alıntı.

4. Değişik alıntı yapma kurallarını uygulama (Cümle başında, ortasında, sonunda)

5. Tekil çoklu alıntı gösterim biçimini kullanmış olma durumu

Puanlama:
Genel olarak yapılacaktır. Belirlenen faktörlerde ciddi eksiklik görülmesi halinde her bir faktör için 100 üzerinden 10 puan kırılacak ve ödevlere o şekilde puan verilecektir.