1. Derse Giriş ve dersin tanıtımı    2. Bilimsel araştırma nedir; Word: Sayfa ayarları ve Word'de alıntı yapma    3. Makale ve araştırmaların değerlendirilmesi: Alıntı yapma kuralları, Word uygulaması   4. Kuramsal bölümünün yazılması, alıntı yapma kuralları   5. Özetyazma kuralları, Başlık düzeyleri 6. Tez planı (outline), Word'de içindekiler çıkarma  7. Yazma ilkeleri, Ödevlerin kontrolü 8. Vize, Ödevlerin kontrolü suretiyle yapılacaktır.   9. Tablo hazırlama kuralları  10. Şekildüzenleme kuralları   11. Listeler, Çapraz referans gösterme, ödevlerin kontrolü, Power Point sunusu hazırlama kuralları 12. Kaynakça düzenleme, Power Point sunumu   13. Power Point sunumu   14. Power Point sunumu, Tezlerde sayfa numarası verme

hsencan@ticaret.edu.tr    

Ofis: C-506   Dahili:4390

Görüşme: Pazartesi-Salı 12-13.00

 

Ders İzlencesi (Syllabus) özet

Ders İzlencesi (Syllabus) ayrıntılı *

Örnek Sorular Cevapları

Devam durumu

 

Dersler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Öğrenci hem teoriden hem de uygulamadan birlikte sorumludur.

 

 

Notlar:

-Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısız olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMİNER DERSİ -   MS WORD İPUCLARI

Seminer (Syllabus)    Tez Yazım Kılavuzu
Seminer Konuları   ***  MsWord
İnternette Seminer Dersi

Seminer örneği  ***    Sunu Örneği

On Birinci Hafta

Teorisi: (a) Yatay ve dikey listeler, (b) Çapraz referans gösterme ve güncelleme, (c) ödevlerin kontrolü, (d) Power Point sunusu hazırlama kuralları
-------
Yatay ve dikey Listeler:
-----
Çapraz Referans gösterme: Aynı belgeneni diğer bölümlerinde yer alan bir nesneye veya başlığa bağlantı kurma anlamındadır. Belgenin başka sayfalarında yer alan bir grafiğe, tabloya veya bir başlığa bağlantı kurulabilir. Böylece okuyucu ilgili sayfaya giderek o malzeme veya başlığı inceleme fırsatı bulur.  Başka bir belgeye bağlantı kurulmak istendiğinde hyperlink özelliğinden yararlanılır. Çapraz referans daha önceden oluşturulan bir nesneye yönelik olarak yapılır. Oluşturulmamış nesneye çapraz referans yapılamaz.
Komutlar: Başvurular/Çapraz Başvuru

-----


Uygulama:
MSW'de Power Point sunusu hazırlama

Örnek Bir Sunu *** Sunu Örneği_2

   

Sunu tasarımı_huner ** (İngilizce) Sunu hazırlama kriterleri