1. Derse Giriş ve dersin tanıtımı    2. Bilimsel araştırma nedir; Word: Sayfa ayarları ve Word'de alıntı yapma    3. Makale ve araştırmaların değerlendirilmesi: Alıntı yapma kuralları, Word uygulaması   4. Kuramsal bölümünün yazılması, alıntı yapma kuralları   5. Özetyazma kuralları, Başlık düzeyleri 6. Tez planı (outline), Word'de içindekiler çıkarma  7. Yazma ilkeleri, Ödevlerin kontrolü 8. Vize, Ödevlerin kontrolü suretiyle yapılacaktır.   9. Tablo hazırlama kuralları  10. Şekildüzenleme kuralları   11. Listeler, Çapraz referans gösterme, ödevlerin kontrolü, Power Point sunusu hazırlama kuralları 12. Kaynakça düzenleme, Power Point sunumu   13. Power Point sunumu   14. Power Point sunumu, Tezlerde sayfa numarası verme

hsencan@ticaret.edu.tr    

Ofis: C-506   Dahili:4390

Görüşme: Pazartesi-Salı 12-13.00

 

Ders İzlencesi (Syllabus) özet

Ders İzlencesi (Syllabus) ayrıntılı *

Örnek Sorular Cevapları

Devam durumu

 

Dersler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Öğrenci hem teoriden hem de uygulamadan birlikte sorumludur.

 

 

Notlar:

-Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısız olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMİNER DERSİ -   MS WORD İPUCLARI

Seminer (Syllabus)    Tez Yazım Kılavuzu
Seminer Konuları   ***  MsWord
İnternette Seminer Dersi

Seminer örneği  ***    Sunu Örneği

Yedinci Hafta
Teori: Yazma ilkeleri (Antre paragrafı - Paragraf yazım kuralları - Ana giriş cümlesi -  Cümlelerin uzunluğu - İtalik ve bold kullanımı - Parantez kullanımı - Yabancı kelime kullanımı - Başlıkların uzunluğu - Öksüz kelime - Kelime Seçimi firma yerine işletme, osmanlıca kelimeler yerine konuşulan Türkçe - Noktalama ve boşluk işaretleri nokta, virgül, iki nokta) Cümleye rakamla başlamama....

İkalik yazım biçimi

Word uygulaması:
Ödevlerin kontrolü, Hataların ve sorunların Word ortamında gösterilerek düzeltilmesi