Haftalara Göre Konular - Sınav Soruları ve Cevapları

 

14. Dış Cevre Analizi ve Paydaşlarla İlişkiler

 

Dis Cevre Analizi

 

Paydaşlarla İlişkiler (Relations with stakeholders)

İşletme ile anlamlı ve önemli bir etkileşim içinde bulunan kişiler. İşletmeyi etkileyen veya işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ilgili tüm taraflar.

Paydaş, hem hisse senedi veya pay sahibi anlamında hissedar anlamına geliyor, hem de işletmenin bir nedenle ilişki kurmak zorunda olduğu taraf olan aksiyoner anlamına...

 

Paydaslarla iliskiler

 

Yapi-Kredide Paydaslarla iletisim

Universitede Paydaslarla iliskiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

1. Örgütsel Davranış ve Yönetim Düşüncesinin Gelişmesi ** 2. Kişilik ve Algılama ** 3. Motivasyon: Kapsam ve Süreç Kuramları ** 4. Örgütsel Gerilimler ve Başa Çıkma ** 5. İş Tatmini ve Ölçülmesi ** 6. Takım Kurma ve Farklılıkların Yönetimi (Diversity) ** 7. Mobing ve Çatışmaların Yönetimi ** 8. Vize ** 9. Güç ve Politika Uygulamaları ** 10. Liderlik: Klasik ve Modern Yaklaşımlar ** 11. Örgüt   Kültürü ve Örgütsel Adalet ** 12. Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık ** 13. Örgütselİletişim ve Karar Verme, ** 14. Orgütsel Cevre Analizi ve Paydaslarla İliskiler

hsencan@ticaret.edu.tr    

Ofis: C-506   Dahili:4390

Görüşme: Pazartesi-Salı 12-13.00

 

1. Devam durumu

 

2 Sömestir  Ders Programı

 

3. Örnek Soru ve Cevapları

 

4. Ders Kitabı

 

5. Final Sınavı

 

 

 

Notlar:

-Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısız olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ