Copyright © 2000-2017, All rights reserved.    -----    hsencan@ticaret.edu.tr
edu.tr
Örgütsel Davranış
Birinci Hafta

Ders Programı - Syllabus

Sınav Soru Örnekleri ve CevaplarıÖdevler İ
çin Kapak Sayfası

İletişim:

hsencan@ticaret.edu.tr     
Ofis: C506   Dahili tel: 4390


Sınav Sorumluluğu

Ders Kitabı

Haftaya İlişkin Sorumlu Olunan
Ders kitabının 1. ünitenin 3 ile 15. sayfaları

ve Örgütsel Davranış Temel Kavramlar Sunusu


Yardımcı Ders Malzemeleri

Davranış Bilimleri

Örgütsel Davranış ve Etkin Yönetim


Örgütsel Davranış Nedir (İngilizce)
Örgütsel Davranış Araştırmaları
Örgütsel Davranış Alanında Odaklanılan Konular
Örgütsel Davranış Özet Olarak (İngilizce)
1. Hafta: Örgütsel Davranış ve Yönetim Düşüncesinin Gelişmesi    
BİREYSEL DAVRANIŞ
2. Hafta: Kişilik ve Algılama           3. Hafta: Motivasyon: Kapsam ve Süreç Kuramları            4. Hafta: Örgütsel Gerilimler ve Başa Çıkma          5. Hafta: İş Tatmini ve Ölçülmesi   

GRUPSAL DAVRANIŞ
6. Hafta: Takım Kurma ve Farklılıkların Yönetimi (Diversity)          7. Hafta: Mobing ve Çatışmaların Yönetimi        8. Hafta Vize 
9. Hafta: Güç ve Politika Uygulamaları                  10. Hafta: Liderlik: Klasik ve Modern Yaklaşımlar

ÖRGÜTSEL YAPI İÇİNDE  İNSAN DAVRANIŞI
11. Hafta: Örgütün Kültürü ve Örgütsel Adalet       12. Hafta: Örgütsal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık    13. Hafta: Örgütsel İletişim ve  Karar Verme,

ÖRGÜTSEL ÇEVRE  İÇİNDE  İNSAN DAVRANIŞI
14. Hafta: Örgütsel Çevre Analizi ve Paydaşlarla İlişkiler
Sınav Soruları ve cevapları hakkında bilgi