Copyright © 2000-2014, All rights reserved.    -----    hsencan@ticaret.edu.tr
1. Hafta: Giriş ve Dersin Tanıtımı

Ders Programı sitenin başlığında
gösterilmiştir.

Sınav Soruları Örnekleri (1-8)

Sınav soruları örnekleri (9-14)

hsencan@ticaret.edu.tr     
Ofis: C-506   Dahili:4390
Görüşme günlerim: Pazartesi ve Salı
Vize  notları + Devam Durumu

ISL102/Türkçe/2 (Havacılık)

ISL102/Türkçe/4 (Muhasebe ve Denetim)

Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısz olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

yor_birinci
k

1. Hafta: Dersin Tanıtımı   2. Hafta: Yönetim ve Yöneticilik   3. Yönetimin Fonksiyonları: Planlama, Örgütleme     4. Yönetimin Fonksiyonları: Kadrolama, Yürütme, Kontrol    
5. Örgüt Yapıları       6. Hafta: Güç ve Yetki Devri      7. Hafta: Klasik Liderlik Kuramları     8. Hafta Vize      9. Hafta: Modern Liderlik Kuramları   10. Hafta: Motivasyonda Kapsam Teorileri
11. Hafta: Motivasyonda Süreç Teorileri    12. Hafta: Çatışma ve Uzlaşmazlıkların Yönetimi    13. Hafta: İletişim Yönetimi   14. Hafta: Kalite Yönetim Sistemi  
Yönetim Organizasyon
Yönetim Organizasyon
E-202 (9.00 - 12.30)