Copyright © 2000-2014, All rights reserved.    -----    hsencan@ticaret.edu.tr

k
TT
E-402                    SEMİNER DERSİ
Haftalar:  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11 - 14. haftalar arasında Seminer PowerPoint Sunumları)
SYLLABUS -  DERS PROGRAMI

Derse ilişkin 14 haftalık ders bilgileri ekteki Ders Programında verilmiştir.

Dersler öğretim üyesi tarafından anlatılır ve gerektiği durumlarda öğrenciler sınıf ortamında ders notu alırlar. Bu nedenle öğrencilerin yanında defter, kalem veya not almaya yarayacak malzemeleri getirmeleri gerekir.

Öğrencilere ödev planında belirlendiği gibi belirli ödevler verilecektir. Ödevlerin ilgili haftada getirilmesi önemldir. Daha sonraki haftalarda getirilen ödevler kabul edilmeyecektir.

Hafta kaçıran öğrenciler: Hafta kaçıran öğrenciler ders notlarını sınıftaki arkadaşlarından temin edebilirler. İnternet'teki ders notları tam yeterli olmayabilir. Çünkü ders ortamında İnternetteki notlara tam bağlı olmadan bir anlatım söz konusudur.

Ders Programına buradan erişebilirsiniz.

Sınav Soruları

Sınav Sonuçları

Devam Durumu
Yarıyıl Ders Tanıtım Formu (DeTan)
Devam Durumu ve Sınav sonuçları Sınav Soruları

PPT Seminer Sunum Planı

Seminer Konuları
Seminer Dersi Takvimi
Seminer Ödevinin Formatı
Temel Kitap: Tez Yazım Kılavuzu
Araştırma Yöntemleri Kitabı
YÖK Yönetmeliğinde "Seminer"
İ
nternette Seminer Dersi
Etik Davranış İlkeleri Kılavuzu
İ
KV Tez Yarışması
Ödevi Kolay Hazırlamak İçin
PowerPoint Sunusu Hazırlama
Ödev Örnekleri
MS Word İpuçları
Tez Yazımı İçin İpuçları
Kitaplar
Öğrencilerin PPT Sunuları


Seminer veya Tez konuları
Örnek Sınav Soruları