MS WORD İPUÇLARI
GENEL
Bilimsel Çalışmanın Bölümleri
Ekol Belirleme ve Seçme
BİÇİM
Sayfa Kenar Genişlikleri
Normal Yazı Biçim Tanımlaması
Tek Satır Aralığı Biçim Tanımlaması
Altı Nokta Biçim Tanımlaması
Paragraf Aralıkları
Paragraf Başı Yapma
Metinde Satır Aralıkları
Fontlar ve Punto Büyüklükleri
Küçük-Büyük Harf Yazım Biçimleri
Karakter Yüz Biçimleri
Belge Bağlantıları ile Gezinti
Kelimelerin Açılmasını Önleme
Gölgeleri Kaldırma
BAŞLANGIÇ SAYFALARI
Dış - İç Kapak Düzenlemeleri
Pasif Başlangıç Sayfaları
Aktif Başlangıç Sayfaları
Özet - Abstract
Romen Rakamlı Sayfa Numarası
Başlangıçta Sayfa Numaraları
GÖVDE
Gövdede Sayfa Numaraları
GÖVDEDE BAŞLIKLAR
Gövde, Birinci Dereceden Başlık
Gövde, İkinci Dereceden Başlık
1. ve 2. Başlıklar Ardışık Gelirse
Gövde, Üçüncü Dereceden Başlık
Gövde, Dördüncü Dereceden Başlık
Gövde, Beşinci Dereceden Başlık
4. ve 5. Başlıklar Arası Boşluk
İÇİNDEKİLERDE BAŞLIKLAR
İçindekiler Tablosunu Çıkarma
İçindekiler, Birinci Düzey Başlık
İçindekiler, İkinci Düzey Başlık
İçindekiler, Üçüncü Düzey Başlık
İçindekiler'de Gölgeleri Kaldırma
LİSTELER
Dikey Listeler
Yatay Listeler
ALINTI YAPMA
Alıntı Yapma Yöntemleri
İntihal Ölçütleri
MS WORD  'BUL' KOMUTLARI

CTRL+H
Select the “Use wildcards” check box
<perf ile başlayanları bul.
ans> ile bitenler
? is used to represent a single character -- s?t
* represents any number of characters  s*t    wo*d 
Karakter tekrarı  ful@  full
< and > kelime düzeyli arama için  <s*t>
specific characters or ranges of characters [A-Z]
Tireyi aramak [\-]
Slaşı aramak   [\\]
Curly brackets are used for counting occurrences of the previous character or expression. a{2}  aa
Unicode characters with the Alt-key (make sure NumLock is on, then hold down the Alt-key and type the
numbers on the numeric keypad
Em dash (-): Alt+0151; En dash (-): Alt+0150
^+  Em dash bulur
^= En dash bulur
^f dipnot işaretini bulur.
^b section break ı  bulur
m*th* will match method
find ( ) {2;}  değiştirde 1 boşluk ver -- fazla boşlukları almak (makro yap otomatize et)
Ctrl-Shift-8" or "Ctrl-*" to display the paragraph markers and other formatting.
Word's default line spacing of 1.15
Boş satırları alma ^p^p / ^p
Ctrl+Alt+V to open the Paste Special dialog box and choose the Unformatted Text option to merge the text
into your document without any additional formatting


TABLOLAR
Tablo Hazırlama - Genel
Tabloları Otomatik Çıkarma
Tablolar Listesi Oluşturma
Tablo Düzenlemeleri
Tablolara Çapraz Referans
Satır-Sütun Ekleme, Çıkarma
Tablo Bölme
Tablolarda Virgüle Hizalama
Tablolarda Renk Kullanımı
Tablolar İçin İzin Alma
APA Tablo Başlığı
Chicago Tablo Başlığı
ŞEKİLLER
Şekil Hazırlama - Genel
Şekilleri Otomatik Çıkarma
Şekiller Listesi
Şekillere Çapraz Referans
Şekiller İçin İzin Alma
Excel'den Şekil Alma
APA Şekil Başlığı
Chicago Şekil Başlığı
Wildcards
APA REFERANS
Kitaplar ve Dergiler
Tezler
Web Sayfaları
Web Makaleleri
CHICAGO REFERANS
Dipnot Gösterme
Kitap ve Dergiler
Tezler
Web Sayfaları
Web Makaleleri
Dipnot Çizgisini Ayarlama
APA KAYNAKÇA
Alıntı Yapılan Kaynaklar
Kaynakça Düzenleme
CHICAGO  KAYNAKÇA
Alıntı Yapılan Kaynaklar
Kaynakça Düzenleme