TT
KİTAPLAR
TEZ HAZIRLAMA KILAVUZU
TEZ YAZIM KILAVUZU
Copyright © 2000-2014. All rights reserved   --   hsencan@ticaret.edu.tr
c
Tez Hazırlayan Öğrenciler İçin       
Diğer Kitaplar
Güvenilirlik ve Geçerlilik
Güvenilirlik2         Geçerlilik
Ölçmede Güvenilirlik ve Geçerlilik            Geçerlilik ve Güvenilirlik
Güvenilirlik ve geçerlilik - Resim