Ölçek nedir - Anket nedir?

Tez yazarları şu ifadeyi kullanıyorlar: "ölçüm aracı olarak anketten yararlanılmıştır"

Anket  bir "veri toplama yöntemidir". Anket bir çok ölçeği içinde barındıran bir tür BATARYA dır. Yani birden fazla ölçüm aracını barındıran bir tür DOSYA veya bir tür KLASÖRDÜR. Anket "ölçüm aracı" değildir.

Veriler anketle değil ÖLÇEKLERLE, İNDEKSLERLE, SORU LİSTELERİ ile veya REEL İŞLETME VERİLERİ alınarak toplanır.


                                                     ÖLÇÜM ARAÇLARI ÜÇ GRUPTA TOPLANIR
Yansıtıcı Ölçekler

Arka plandaki gizli bir kavramsal yapıyı, psikolojik yapıyı, algıyı ölçmeye çalışan çok sayıda ifadenin bir araya gelerek oluşturulduğu görüş ve ifadelerden meydana gelen ölçüm araçlarıdır.

Bunların ÖLÇEK olarak adlandırılabilmesi için veriler üzerinde geçerlilik  ve güvenilirlik analizlerinin yapılmış olması, faktöriyel analizlerinin tamamlanmış olması gerekir.

Oluşturucu Ölçekler (Indeksler)

Bunlara indeks adı da verilir. Bu tür ölçüm araçlarında gizli kavramsal yapıyı ölçmeye yönelik olarak bir araya getirilen maddelerin hepsinin bir biriyle ilgili olması gerekmez. Sosyo ekonomik durumda yaş, eğitim, ekonomik durum, gibi faktörler bir araya getirilerek bir indeks oluşturulabilir. Farklı alanların puanları bir araya getirilirse bir indeks oluşturulmuş olur.

Soru Listeleri

Demografik değişkenler için oluşturulan sorularda olduğu gibi katılımcılara bir soru soruluyor ve sonra cevaplama şıkları veriliyorsa bunlara soru listeleri denir.

Reel İşletme Verileri 

İşletmenin karlılık, satış, zarar, üretim, bütçe, iş kazası sayısı, ihracat miktarı, öz sermayesi, fire oranları, personel sayısı, yönetici sayısı gibi reel rakamları.

Yönetim Bilimlerinde "anket formu" genellikle  1 SORU LİSTESİ BÖLÜMÜ 2 ÖLÇEK bölümünden oluşur. bİRİNCİ KAVRAMSAL VE İKİNCİ KAVRAMSAL YAPIDA AYRICA "PARALEL FORMLAR" BULUNUR. Amacı güvenilirlik analizleri için gerekli olmasıdır. 
ARAŞTIRMA ANKET FORMU
Demografik Sorular

SORU LİSTESİ
BİRİNCİ KAVRAMSALYAPI ÖLÇEKLERİ
ASIL ÖLÇEK
PARALEL FORM
ÖLÇEĞİ
ASIL ÖLÇEK
PARALEL FORM
ÖLÇEĞİ
İKİNCİ KAVRAMSALYAPI ÖLÇEKLERİ
DİKKAT: Doğrudan Ölçek geliştirmeye yönelik bir çalışma yapmıyorsak "PARELEL FORMLAR yöntemini uygulamıyoruz. Sadece asıl ölçeklerle gidiyoruz.Anket Tasarımı (Soru Listeleri, Ölçekler ve İndeksler)

1. Anket Örneği
2. Anket Ölçek Ayrımı
3. Nasıl Bir Ölçek
4. Yazılı Rıza Alma
5. Anketin Etik Kurul Onayı
6. Yazarından İzin Alma
7. Yansıtıcı Ölçek
8. Oluşturucu Ölçek
9. İndeks
10. Likert Ölçeği
11. Anketin Tasarımı
12. Anket Uygulama Biçimleri
Copyright © 2000-2014. All rights reserved   --   hsencan@ticaret.edu.tr
c